Quảng cáo trường thịnh

Quảng cáo trường thịnh

Câu hỏi: Thiết kế bảng quảng cáo ?
Nội dung: Tôi muốn đặt 1 cái bảng quảng cáo các mặt hàng mà tôi kinh doanh.
Câu hỏi: Nhôm kính có bao nhiêu loại ?
Nội dung: Tôi muốn  mua số lượng lớn nhôm kính
Câu hỏi: Chuyển hàng đi các tỉnh được không ?
Nội dung: Tui ở tỉnh không biết công ty có chuyển hàng tới được không?
Câu hỏi: Cần một dịch vụ tốt nhất
Nội dung: Chúng tôi cần một dịch vụ tốt nhất để phục vụ cho nhu cầu hằng ngày